top of page

Politika zaštite privatnosti

Ova Politika odnosi se na obradu osobnih podataka: osoba koje posjećuje naše mrežne stranice web, fb, Instagram i salon (u daljnjem tekstu: „Klijenti/Korisnici”).

Koje vrste podataka o Vama prikupljamo?

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kada stupite u interakciju s nama (na primjer, podatke koje upisujete ispunjavajući obrazac na našim mrežnim stranicama (u daljnjem tekstu: „mrežna stranica”) ili kad nam se obraćate telefonom, putem elektroničke pošte ili na neki drugi način. To uključuje i podatke koje upisujete kad se prijavljujete za newsletter, pretplaćujete na našu uslugu, sudjelujete na forumima ili u drugim oblicima komunikacije putem društvenih mreža na našoj mrežnoj stranici, sudjelujete u promotivnoj akciji ili nagradnoj igri, unosite podatke u prijavni obrazac. Podaci o kojima je riječ mogu biti vaše ime, adresa, adresa e-pošte i broj telefona, broj kreditne kartice. Ne prikupljamo i ne obrađujemo osjetljive podatke povezane s vama (primjerice spolnoj pripadnosti, rasnom ili etničkom podrijetlu).

Svaki put kad posjetite našu internetsku stranicu, prikupljamo sljedeće vrste podataka o Vama:

tehničke podatke, a to primjerice mogu biti IP adresa računala kojim ste se spojili na Internet, podatak o Vašem korisničkom imenu, vrsti i verziji preglednika, vremenskoj zoni, vrsti i verziji pregledničkih umetaka, operativnom sustavu i platformi, tipu i nazivu mobilnog uređaja. Ovi se podaci za naše potrebe mogu prikupljati i obrađivati putem kolačića treće strane, o čemu ćete više informacija naći u Pravilnik o kolačićima

podatke o vašem posjetu, a to primjerice može biti cijeli Uniform Resource Locator (URL), Clickstream dolaska na našu mrežnu stranicu, kroz našu mrežnu stranicu i odlaska s naše mrežne stranice (uključujući podatak o datumu i vremenu, podatke o informacijama koje ste gledali ili tražili (uključujući podatak o tome koje ste članke i stranice najviše čitali, kojim ste kategorijama najviše pristupali, vrijeme odgovora stranice, pogreške u preuzimanju sadržaja, trajanje posjeta određenim stranicama (uključujući podatak o tome koliko ste vremena gledali određeni sadržaj ili video), prosječno vrijeme provedeno na nekoj stranici i broj pregleda kroz tu stranicu, prosječan broj pregleda stranica ili članaka na našoj mrežnoj/blog stranici, podaci o interakciji sa stranicom (na primjer, kretanje kroz sadržaje na stranici pomoću pokazivača, klikanja mišem, postavljanja miša iznad sadržaja), metode udaljavanja s te stranice na druge mrežne stranice, podatak o ponašanju korisnika, eventualni telefonski broj s kojeg ste zvali ili e-mail adresu s koje ste stupili u kontakt s predstavnicima naše službe za korisnike.

U nekim slučajevima, Vaše osobne podatke dobivamo od trećih strana kao što su naši poslovni partneri koji organiziraju različite nagradne igre, konferencije ili kongrese i slično. Primjerice, Vaše osobne podatke smo možda dobili od tvrtke koja organizira konferenciju kao treća strana. Kad posjećujete našu mrežnu stranicu, fb ili Instagram, Vaše podatke smo možda dobili od davatelja usluga socijalnih mreža kao treće strane ako ste se sami odlučili za prijavu putem platforme društvene mreže te treće strane.

Ako smo Vaše osobne podatke dobili od treće strane, pružit ćemo vam sve relevantne informacije o njihovoj obradi što je prije moguće, a najkasnije mjesec dana nakon što smo dobili Vaše osobne podatke, uključujući i informaciju o kategorijama osobnih podataka koja je u obradi, o svrsi obrade te o njezinoj pravnoj utemeljenosti.

Na kakvu se vrstu obrade podataka odnosi ova obavijest?

Općenito

Najčešće Vaše osobne podatke koristimo u sljedećim okolnostima:

Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe slanja Newslettera ili kupona te posebnih akcija i popusta. Vaše osobne podatke obrađujemo iz više razloga primjerice kako bi sadržaji bili prezentirani na način koji je najučinkovitiji za Vas i Vaše računalo; kako bismo poboljšali našu mrežnu stranicu i njenu funkcionalnost; za potrebe vođenja naše mrežne stranice; za potrebe internih postupaka poput rješavanja tehničkih problema, analize podataka, testiranja, istraživanja, statistike i drugih uvida; za potrebe marketinga koji uključuje ciljani marketing kako bismo Vam omogućili sadržaje koji će Vas više zanimati, te u sklopu naših nastojanja da naša mrežna stranica bude sigurna.

U nekim slučajevima, Vaše podatke obrađujemo samo uz Vašu privolu ispunjavanje info kartona ( dolaskom u salon ). U tom slučaju ćemo prilikom uzimanja Vaših osobnih podataka posebno zatražiti Vašu izričitu suglasnost za taj postupak. Nakon toga u svakom trenutku imate mogućnost uskratiti svoju suglasnost. Međutim, uskrata daljnje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka koji su uz Vašu suglasnost obrađeni do trenutka kad ste uskratili daljnju suglasnost.

Vaše osobne podatke poput podataka o identitetu, podataka o kontaktu i podataka o prebivalištu prikupljamo za potrebe eventualnih ostvarivanja naših prava ili potraživanja. Pravni temelj za obradu ove vrste podataka naš je zakoniti interes da ostvarimo svoja prava u eventualnim sporovima.

Najčešće Vaše osobne podatke koristimo u sljedećim okolnostima:

Poslovni kontakti:

Za potrebe davanja usluga, dostave roba ili isplata u skladu s odgovarajućim ugovorima možemo obrađivati Vaše osobne podatke poput podataka o identitetu uključujući matični broj tvrtke ili OIB, podataka za poslovni kontakt, podataka o bankovnom računu i o poreznom broju. Pravni temelj ove vrste obrade podataka jest (1) ispunjenje obveza iz ugovora u kojem ste Vi kao naš Poslovni kontakt ugovorna stranka, (2) naše zakonske obveze, i (3) naši zakoniti interesi.

U nekim slučajevima obrađujemo osobne podatke poput imena i kontakta zaposlenika ili ugovornih izvođača naših Poslovnih kontakata za potrebe komunikacije u vezi s izvršenjem nekog posla ugovorenog s našim Poslovnim kontaktom. Pravni temelj ove vrste obrade podataka jest (1) ispunjenje obveza iz ugovora u kojem je naš Poslovni kontakt ugovorna stranka, (2) naše zakonske obveze, i (3) naši zakoniti interesi.

Kao našem Poslovnom kontaktu, uz Vašu privolu, možemo Vam uputiti poslovne obavijesti, podatke o našim sadržajima.

Korisnici i klijenti:

Vaše osobne podatke, uz Vašu privolu, možemo obrađivati kako bismo Vas obavijestili, ili omogućili trećim stranama da Vas obavijeste o novostima za koje smatramo da bi Vas mogle zanimati. Ako ste već naš korisnik, kontaktirat ćemo vas samo e-mailom, SMS-om ili telefonom (ovisno o tome što je primjenjivo).

 

Kako i kome otkrivamo Vaše osobne podatke:

Vaši su podatci sigurni. Ne dajemo vaše osobne podatke trećim stranama.

 

Pohrana Vaših osobnih podataka

Vaši osobni podaci koje mi prikupljamo pohranjuju se u Europskoj Uniji (EU) i Europskom gospodarskom prostoru (EEA). Međutim, za podatke koje prikupljaju treće strane putem Kolačića (npr. Google Analytics) općenito se može reći da će putovati iz centra za prikupljanje podataka koji je najbliži lokaciji na kojoj je internetski promet nastao. Znači, moguće je da se podaci, uključujući promet povezan s oglasima, primaju na poslužiteljima smještenim u EEA i upućuju na poslužitelje koji nisu smješteni u EEA. Više informacija o tome naći ćete u našem dokumentu Politika o kolačićima.

Osim toga, Vaši osobni podaci mogu se prenijeti i pohraniti izvan Europske Unije i Europskog gospodarskog prostora. U slučaju kad se Vaši osobni podaci prenose iz Vaše zemlje u drugu zemlju, moguće je da se zakoni i propisi koji uređuju zaštitu Vaših osobnih podataka u zemlji u koju se Vaši podaci prenose razlikuju (ili predviđaju manji stupanj zaštite) od zemlje u kojoj ste zaposleni.

 

Vaša prava

Imate pravo zatražiti od nas potvrdu o tome jesmo li ili nismo obradili Vaše osobne podatke, kao i primjerak Vaših osobnih podataka i/ili priliku da ih ispravite. U nekim okolnostima imate pravo zatražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke ili, s obzirom na pravo na prijenos podataka, da prenesemo dio Vaših osobnih podataka Vama ili drugim osobama. Također, imate pravo prigovora određenoj vrsti obrade Vaših osobnih podataka (na primjer, obradi koja se koristi za izravni marketing ili za potrebe donošenja odluka isključivo automatskom obradom podataka uključujući profiliranje). Ako smo zatražili od Vas suglasnost za pristup Vašim osobnim podacima, imate pravo uskratiti nam suglasnost bez ikakvih negativnih posljedica po Vas. Ako Vaše osobne podatke obrađujemo zato što je to naš zakoniti interes (kao što smo objasnili u gornjem tekstu), imate pravo i na to uložiti prigovor. Osim toga imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u određenim okolnostima.

Napominjemo da ta Vaša prava u nekim situacijama mogu biti ograničena i da podliježu zakonu i propisima o zaštiti podataka; na primjer, Vaše pravo na prigovor obradi osobnih podataka može biti ograničeno ako možemo dokazati da imamo zakonski utemeljenih razloga za obradu Vaših osobnih podataka koji imaju premoć nad Vašim interesima. Trebat ćemo potvrdu Vašeg identiteta i više pojedinosti koje će nam pomoći da odgovorimo na takav Vaš zahtjev. Odgovor na Vaš zahtjev ne naplaćujemo osim u slučaju da je to predviđeno zakonom, a ako postoji zakonski predviđena naknada, ona će biti umjerena i primjerena Vašem zahtjevu.

 

Koliko dugo ćemo zadržati vaše osobne podatke?

Namjera nam je zadržati Vaše osobne podatke samo onoliko koliko je potrebno u skladu s našom Politikom o zadržavanju podataka, i ne duže nego što je potrebno radi ostvarivanja svrhe sadržane u ovoj Politici i/ili kako je određeno zakonskim propisima koji su na snazi, a koji uključuju zakonski određen najkraći rok zadržavanja podataka, i/ili onoliko koliko je potrebno za ostvarivanje naših zakonitih prava ( i zakonitih prava drugih strana). Primjerice, ako ste naš Poslovni kontakt, vaše osobne podatke zadržat ćemo dok traje naš ugovorni odnos s vama. U slučaju trajne poslovne suradnje s Vama kao našim Poslovnim kontaktom (na primjer, ako iste osobne podatke možemo koristiti u raznim ugovorima koje zaključujemo s Vama), zadržat ćemo te osobne podatke do isteka naše poslovne suradnje i do kraja zakonski određenog minimalnog roka, u skladu s našom Politikom o zadržavanju podataka.

 

Sigurnost podataka

Vaše podatke pohranjujemo na naše poslužitelje i na poslužitelje kojima upravlja treća strana (uključujući cloud usluge treće strane). Pritom primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke i spriječili neovlašten pristup. Prijenos podataka putem interneta nije posve siguran. Premda činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo vaše podatke, ne možemo vam jamčiti sigurnost podataka koje prenosite na našu mrežnu stranicu; svaki takav prijenos poduzimate na vlastiti rizik. Nakon što primimo Vaše podatke, koristimo strogo kontrolirane procedure i sigurnosne mjere kojima nastojimo spriječiti neovlašten pristup.

 

Privatnost djece

Na ovoj stranici ne prikupljamo svjesno osobne podatke osoba mlađih od 16 godina. Ako je roditeljima ili skrbnicima poznato da su njihova djeca nama ustupila svoje osobne podatke, trebali bi o tome odmah obavijestiti nas. Ako utvrdimo da je osobne podatke ustupila osoba mlađa od 16 godina odmah ćemo te podatke uništiti na svojim poslužiteljima, osim u slučaju kad je roditelj ili skrbnik izričito suglasan s time da koristimo te podatke za jasno određenu svrhu.

 

Kolačići i druge aplikacije društvenih mreža

Na našim mrežnim stranicama koristimo kolačiće kako bismo vas razlikovali od ostalih korisnika stranice. Kolačići vama kao korisniku pomažu da imate bolje iskustvo korištenja stranice, a nama pomažu da naša mrežna stranica bude još bolja. Pravni temelj za ovu vrstu obrade podataka vaša je suglasnost koju ste dali na našoj mrežnoj stranici ili putem postavki vašeg internetskog preglednika. 

 

Ova izjava o zaštiti podataka može se povremeno mijenjati kako bismo je uskladili sa stvarnim stanjem i zakonskim propisima. U slučaju značajnijih izmjena, poduzet ćemo odgovarajuće mjere da Vas pravovremeno i na primjeren način obavijestimo o svim takvim dopunama i izmjenama.

 

Datum zadnje izmjene: 1. prosinac, 2019.

bottom of page