top of page

Sve cijene su izražene u eurima. Porezni obveznik nije u sustavu PDV-a, prema čl. 90.st.2 oslobođenja obračuna PDV-a!

Način plaćanja je gotovinom i karticama. Posebne usluge naplaćuju se u dogovoru sa strankom, ovisno o utrošenom materijalu i vremenu.

bottom of page